Rybářský řád Sudkov

Změny a dodatky v rybářském řádu jsou označeny podtrženě, šrafováním a kurzívou.

Rybářský řád - úvod

Sudkovský rybník je soukromým rybářským revírem s možností odlovu ryb na udici, respektující zákon o rybníkářství č. 99/2004 Sb. Pověření k lovu může získat každý, kdo splňuje a dodrží podmínky stanovené tímto rybářským řádem. Roční členské pověření bude vydáváno pouze v omezeném množství. Pro rok je stanovená orientační hranice pro vydání ročních členských pověření na cca ks.

 1. Revíry

  1. Sudkovský rybník s rozlohou 6,5 ha. Nachází se v obci Sudkov, GPS 49.9144444N, 16.9389531E. Rybník s obsluhou dle otevírací doby.
 2. Základní ustanovení

  1. Co není povoleno rybářským řádem, je zakázáno!
  2. Lovící provádí veškerou činnost na své vlastní nebezpečí, případně plně zodpovídá za lovící, kteří jsou v jeho doprovodu (děti, mládež aj.)
  3. Oprávnění k odlovu ryb na udici mají pouze osoby, které si předem zakoupily platné pověření k lovu pro tyto soukromé revíry.
  4. Lovná místa určená k rezervaci jsou označena na mapce písmenem R nebo jsou ve výčtu míst k rezervaci.
  5. Bivakovat lze na místech, kde bude zachován volný průchod min. 2,5 m. Bivak nelze postavit na pozemku, který nenáleží k lovné ploše. Na revíru jsou vhodné bivaky pro max. 2 osoby. Větší bivaky je nutné konzultovat s obsluhou. Umístění bivaku je pro uživatele časových pověření zpoplatněno částkou 50 Kč/24 hod. Pro držitele ročních pověření je zdarma!
  6. Lovící je povinen respektovat lovné sektory ostatních uživatelů revíru.
  7. Lovným sektorem je zpravidla myšlen pomyslný výsek kolmo k břehu lovného místa. Případně závisí na dohodě mezi uživateli, pokud tím neomezí ostatní lovící.
 3. Doba lovu pro držitele ročních pověření

  1. Březen - 05.00 - 21.00 hodin - pouze pro držitele ročního pověření k lovu nebo držitele časového pověření 7d a 30d.
  2. Duben a květen - 04.00 - 24.00 hodin
  3. Červen až září - 24 hodin
  4. Říjen - 05.00 - 22.00 hodin
  5. Listopad - 05.00 - 19.00 hodin - pouze pro držitele ročního pověření k lovu
  6. Noční lov lze dohodnou s obsluhou i mimo uvedené doby. Platí pouze pro místa určená k rezervaci od 1. dubna do 31. října kalendářního roku!
 4. Doba lovu pro držitele časových pověření

  1. Časové pověření lze zakoupit pouze v otevírací době obslužného objektu, nebo elektronicky přes webové rozhraní.
  2. Duben a květen - 07.00 - 19.00 hodin
  3. Červen až září - 24 hodin
  4. Říjen - 07.00 - 19.00 hodin
  5. Noční lov lze dohodnou s obsluhou i mimo uvedené doby. Platí pouze pro místa určená k rezervaci!
  6. Lovné sezóna na dravce do 15.12 - povoleno pouze vláčení a týká se jen držitelů ročních pověření s platnou službou dravci.
 5. Způsoby a techniky lovu

  1. Lze lovit technikami na položenou, na plavanou a přívlačí, pokud není stanoveno jinak.
  2. K lovu lze využít max. 2-3 pruty (dle typu pověření) s průběžnou montáží, jedním návazcem. Srkačky a jiné neprůběžné montáže jsou přísně zakázány. Průběžná krmítka jsou povolena.
  3. Při lovu přívlačí smí k lovu užít lovící pouze jeden prut. Lov přívlačí není možný na časová pověření.
  4. Lovící, který nedovršil věku 15 let, smí lovit pouze za doprovodu osoby starší 18 let, která má buď platné pověření k lovu nebo s lovem zkušenosti.
  5. Lze využít i háčky jak s protihrotem tak i bez.
  6. Povolené návnady a vnadění: boilies, pelety, pasty, vařená nebo sterilizovaná kukuřice, partikl, pečivo. V letních měsících může být provozovatelem krátkodobě zakázáno.
  7. Zákaz vnadění krví a produkty, které znehodnocují kvalitu vody.
  8. Candáta a štiku není povolené chytat stylem chyť a pusť. Výjimku tvoří lov uvedených druhý ryb na přívlač a to pouze na gumu s jednoháčkem.
  9. Lov za pomocí čeřeně je povolen pouze za účelem zisku nástrahy pro lov na tomto revíru. Lovící je povinen i v tomto případě provést zápis docházky do pověření.
  10. Při lovu kaprovité ryby je zakázáno používat pletenou šňůru. Výjimku tvoří koncová odhozová montáž v max. délce 2x délka prutu.
 6. Typy pověření k lovu, jejich výdej a vrácení

  1. Roční pověření k lovu na udici. S volitelnou službou "Dravci" umožňuje lov dravců.
  2. Časová pověření k lovu na udici. Jde o krátkodobá pověření k lovu bez možnosti lovu dravců.
  3. Pověření Test. Nelze zakoupit - jedná se o pověření pro testovací odlov ryb. Umožňuje lov všech druhů ryb včetně jejich uchování pro další potřebu, jako je rozbor, měření, focení, značkování aj.
  4. Vydané pověření je platné na všech přidružených vodních plochách. Některé vodní plochy mohou mít odlišné podmínky lovu.
  5. Pověření jsou opatřena unikátním QR kódem, který umožní okamžité zjištění platnosti pověřeni.
  6. Pověření k lovu lze vydat pouze osobě s platným dokladem totožnosti. U osob mladších 15-ti let pouze na základě dokladu totožnosti doprovodu.
  7. Zakoupením pověření k lovu souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.
  8. Roční pověření je vydáváno na základě předchozí žádosti, která byla podána telefonicky nebo prostřednictvím formuláře Žádost na rok 2022.
  9. Roční pověření lze vydat i bez předchozí žádosti společně s úhradou členského poplatku. Tento poplatek se uhradí formou volitelné služby k danému typu ročního pověření.
  10. K ročnímu a časovému pověření lze zakoupit doplňkové služby. U ročních pověření lze doplňkovou službu zakoupit i dodatečně. Lze to pouze v případech, kdy nemáte překročen limit počtu služeb na jedno pověření: 7 ks. Každá služba je znázorněna na pověření formou ikony.
  11. Uživatel má povinnost vrátit zakoupené roční pověření do 15. ledna následujícího roku. Pokud nebude pověření vráceno, dojde ke ztrátě členství.
  12. Časové pověření k lovu je povinností vrátit v případě, pokud bylo zakoupeno s úlovkem a tento byl ponechán.
 7. Členství

  1. Členství opravňuje uživatele k zakoupení ročního pověření k lovu.
  2. Členství lze získat na základě jednorázové úhrady vstupního poplatku po prokázání totožnosti.
  3. Pokud žádá o roční pověření nově příchozí člen, uhradí vstupní členský poplatek společně s pověřením. U elektronické žádosti je tato možnost k dispozici přidáním služby členství.
  4. Členství může být zamítnuto v případě plného stavu nebo v případě, kdy se jedná o osobu, která v minulosti porušovala rybářský řád.
  5. Členství zaniká jestliže, uživatel v dalším roce nezakoupí roční pověření k lovu, nebo neuhradí udržovací členský poplatek, nebo neodevzdá pověření k stanovenému datu, nebo bylo prokázáno zásadní porušení rybářského řádu.
 8. Povinná výbava lovícího

  1. Platné pověření k lovu
  2. Polstrovaná vanička nebo kolébka pod úlovek. Polstrovaná podložka s bočnicemi je tolerována v příadě, že jsou bočnice min. 20 cm vysoké a má dostatečné polstrování.
   Tolerované typy podložek ZDE.
  3. Podběrák s rameny min. 70 cm - lze zapůjčit.
  4. Vyprošťovač háčků.
  5. Metr - pokud má lovící povolení k lovu s rybou.
  6. Vezírek min. se třemi kruhy nebo schválený sak. Platí v případě ponechání úlovku.
  7. Doporučená výbava je desinfekce, která bude povinností od roku 2024.
 9. Lovná místa a zákazy lovu

  1. Rybolov je povolen v rozsahu situačních map Lovných míst.
  2. Vlastníci pověření "Test" mají oprávnění vykonávat testovací odlov i mimo povolené oblasti.
  3. Na místech označených ZTP je lov povolen pouze za předpokladu, že při příchodu osoby ZTP toto místo na požádání zpřístupní.
  4. Místa označená symbolem R jsou určena pro rezervaci. Na těchto místech je lov povolen pouze po předchozí dohodě s obsluhou nebo s platnou rezervací. Rezervaci můžete provést zde: Rezervační systém.
  5. K zavážení je možno použít pouze místa, která jsou předmětem rezervačního systému.
  6. Zákaz rybolovu platí v trdlišti u náhonu, přes zábradlí u fotbalového hřiště, od autobusové zastávky až za česla přítoku.
  7. K výše uvedenému zákazu platí omezení vláčení u přítoku a 50 m od něj. Přičemž platí pravidlo, že nelze nahazovat směrem k přítoku od vymezené hranice.
 10. Hájené druhy ryb

  1. Všechny formy jesetera
  2. Koi kapr bez ohledu na lovnou míru a váhu
  3. Všechny druhy ryb s dispozicí Albinismu. Albín sumec, albín jeseter apod.
 11. Lovné míry ryb

  1. Kapr 40 - 55 cm - pro držitele ročních i časových pověření
  2. Amur 55 - 70 cm - pro držitele ročních i časových pověření
  3. Štika 60 - 80 cm - pouze s platnou službou pro lov dravců
  4. Candát 55 - 65 cm
  5. Sumec 80 - 130 cm
  6. Lín 25 - 35 cm
  7. Úhoř 70 cm +
  8. Plevelná ryba - pokud není stanoveno jinak, tak max. 4 kg.
  9. Okoun 17 cm - bráno jako plevelná ryba
  10. Tolstolobik bez omezení, ponechání nutno nahlásit obsluze.
 12. Ponechání si úlovku

  1. Přisvojit úlovek si smí pouze držitel pověření s platnou službou pro ponechání úlovku nebo držitel pověření "Test"
  2. Držitel ročního pověření si smí v jednom dni ponechat max. 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, amur, candát, štika, sumec, lín) v rozsahu služeb pověření k lovu
  3. Držitel ročního pověření si smí ponechat za kalendářní rok pouze 3 ks amura.
  4. Držitel časového pověření si smí v jednom dni ponechat max. 1 ks ušlechtilé ryby (kapr, amur) v rozsahu služeb svého pověření k lovu
  5. Dojde-li u ročního pověření k vyčerpání celkového limitu ryb, lze další lov vykonávat pouze stylem chyť a pusť. Případně lze službu dokoupit, není-li vyčerpán limit počtu služeb na jedno pověření.
  6. Přisvojení úlovku zaznamená lovící do svého pověření s uvedením druhu úlovku, váhy a míry. K určení váhy lze využít převodní tabulku. Váhu lze dopsat dodatečně, musí být však doplněna nejpozději před odevzdáním pověření.
 13. Lov dravců

  1. Sumec od 16. 04 - 31. 12 (může být upraveno v průběhu roku), technikou vláčením až od 1. 6.
  2. Ostatní dravá ryba od 01. 06 - 31. 12 (může být upraveno v průběhu roku)
  3. K lovu dravců je oprávněna osoba vlastnící roční pověření k lovu s platnou službou "Dravci" nebo osoba vlastnící pověření "Test"
  4. Na časové pověření je lov dravců umožněn pouze držiteli platného státního rybářského lístku.
  5. Povolena je montáž s max. 1 ks dvojháček, platí pro všechny způsoby lovu dravců s výjimkou lovu sumců. Lov sumců je povolen s montáží max. 2 ks trojháček.
  6. Je zakázán lov na nástražní rybičku nebo její část, která je menší jak 12 cm. Jde o měřitelnou délku nástrahy na koncové montáži. Nelze použít filet, jenž je aplikován na koncovou montáž způsobem, který změní jeho původní délku. U nástražní rybičky nad 15 cm je možné použít 1 ks dvojháček. U jakéhokoliv filetu nebo rybičky 12 - 15 cm nutno použít jednoháček.
  7. K lovu dravců lze využít pouze originální komponenty jako např. bójky.
  8. Při lovu dravců je povinností lovícího používat podložky pod úlovek. Postačí běžná podložka bez bočnic.
  9. Pokud dojde při lovu dravců k poškození úlovku, nahlásí tuto skutečnost lovící provozovateli nebo obsluze. Je-li úlovek v toleranci pro ponechání, nemusí lovící nic hlásit, úlovek si ponechá a zapíše do sumáře.
 14. Zvážení a zdolávání úlovku z lodi

  1. Zavážení lodičkami je možné pouze na rezervačních místech. Není povoleno zavážení mimo vlastní sektor, který určuje situační mapa sektorů.
  2. Je zakázáno zavážek do bezprostřední blízkosti viditelných vázek, na jejich úroveň nebo za ně. Provozovatel nebo rybářská stráž má oprávnění upozornit na skryté vázky a zakázat zavážení do těchto míst.
  3. K zavážení lze využít pouze k tomu určené zavážecí lodičky s dostatečným dosahem ovládání.
  4. Při zavážení je nezbytné, aby byl lovící schopen pohotově reagovat na záběr ryby. U závozu je zvýšené riziko uváznutí úlovku ve skryté vázce.
  5. Zavážení je volitelnou službou k ročnímu pověření, bez volby této služby není povoleno zavážení. Zavážení je součástí pověření "Test".
  6. Maximální vzdálenost závozu je dle situační mapy sektorů.
  7. Zavážení návnady pomocí vlastního člunu je možné pouze při lovu sumců. Člun nesmí být delší jak 3 m. Záměr zavážení vlastním člunem musí být předem nahlášen obsluze. Při zavážení vlastním člunem je zakázáno vstupovat na ostrovy. Lze použít elektrický pohon.
  8. Na rezervačních místech lze dále využít vlastní člun do délky 3 m. Využití člunu je výhradně za účelem zakrmení lovného místa, vyvezení bójky, vyproštění úlovku z vázky. S člunem je zakázáno překračovat vyznačené sektory na mapě. Výjimku tvoří vyproštění úlovku z vázky. Využití člunu je pro držitele ročních pověření zdarma. Pro držitele časového pověření je zpoplatněno.
 15. Povinnosti lovícího

  1. Lovící je povinen zabezpečit veškeré své montáže tak, aby nedošlo k poranění osob, zvířat a ptactva. Týká se např. montáží volně položených na lavičkách, stojanech i montáží na prutech, které jsou umístěny bez dohledu těsně nad zemí v době, kdy prut není využit k lovu. Toto porušení bude řešeno zápisem a dle posouzení i vykázáním z lovného místa.
  2. Před započetím lovu je lovící povinen zaznamenat ve svém pověření nesmazatelným způsobem datum a revír. Revír lze psát ve zkratce S - Sudkov
  3. Ponechaný úlovek v rozsahu rybářského řádu je lovící povinen ihned zaznamenat do svého pověření. Již neplatí povinnost psát nový řádek se stejným datem.
  4. Lovící je na svém stanovišti povinen udržovat maximální pořádek a čistotu v průběhu celého lovu. Po skončení lovu uklidí lovné místo.
  5. Lovící je povinen si zabezpečit své věci proti případné krádeži. Provozovatel neručí za vybavení lovícího!
  6. Při lovu v noci je povinen lovící označit lovné místo světlem. Platí i pro denní lov v pozdních večerních hodinách. Postačí jeden zdroj osvětlení na jedno lovné místo pro dvě osoby.
  7. V případě větrného počasí si lovící zabezpečí veškeré vybavení a věci tak, aby nedošlo k jejich poletování po okolí. Zejména se jedná o deštníky, bivaky a odpadky!
  8. Svým chováním a způsobem lovu nesmí obtěžovat nebo ohrožovat ostatní lovící nebo vlastníky okolních pozemků a nemovitostí (zejména hluk, lov mimo vlastní sektor, nadměrné požití alkoholických nápojů aj.)
  9. Pokud lovící zjistí zásadní porušení tohoto rybářského řádu jinými uživateli, je povinen toto oznámit provozovateli. Lze tak učinit i anonymně přes náš formulář nebo telefonicky.
  10. Po ukončení lovu odevzdá lovící pověření obsluze, týká se pouze časových pověření. Pokud není obsluha přítomna, ponechá pověření v předem připravené schránce na obslužném objektu.
  11. U časového pověření při lovu v noci, nesmí lovící opustit lovné místo bez nahlášení. Platí zpravidla v době od 19.00 - 07.00 hodin.
  12. Lovící je povinen se nacházet v reakční vzdálenosti svých prutů pokud jsou nahozeny. K tomuto účelu lze na dobu nezbytně nutnou pověřit jiného lovícího s platným pověřením k lovu.
  13. Lovící se smí pohybovat pouze na pozemku areálu pro rybolov. Platí přísný zákaz vstupu na soukromé a firemní pozemky. Zejména platí přísný zákaz vstupu na pozemky areálu Moravolen Holding a. s.
 16. Zacházení s úlovky

  1. Veškeré úlovky musí být zdolávány šetrně s ohledem na odpor a velikost ryby.
  2. K vytažení zdolané ryby musí být použit podběrák vyhovující ust. Povinná výbava lovícího. Ryba musí být bez prodlení umístěna do tzv. vaničky nebo na podložku, kde lze provést samotné vyproštění háčku. Toto ustanovení se vztahuje na všechny druhy ušlechtilé ryby i plevelné ryby nad 30 cm.
  3. Vyproštění háčku ve vodě je povoleno pouze tehdy, pokud je předpoklad bezproblémového vyproštění háčku.
  4. Plevelné ryby se nesmí vyprošťovat zavěšené i v případě, že si chcete tento kus ponechat. Takový úlovek vyháčkujete buď přímo ve vodě nebo na podložce.
  5. Fotografování úlovku v rukou je povoleno pouze v kleče nad polstrovanou vaničkou, případně u větších ryb ve vodě. Bezprostředně po pořízení fotografií musí být úlovek navrácen zpět do vody nebo umístěn do vezírku, pokud bude ryba ponechána jako úlovek. Podložka s bočnicemi je k fotografování v rukou nedostačující!
  6. Před umístěním ryby do vaničky nebo na podložku je nutné tuto polít čerstvou vodou. Platí především pro letní slunečné dny. Při delší manipulaci s rybou ve vaničce je lovící povinen rybu neustále polévat čerstvou vodou z rybníka.
  7. Ponechané ryby lze uchovávat pouze živé ve vezírku nebo saku, který je k tomuto účelu určený a schválený. Umístění vezírku musí být viditelné a dostupné pro případnou kontrolu. Je zakázáno umisťovat úlovek do saku druhé osoby.
  8. Dojde-li k závažnému poškození ryby při zdolávání, odevzdá takovou rybu lovící obsluze. Jedná se především o dravé ryby jako je candát, štika, okoun, úhoř, okounek pstruhový. V případě si lze takovou rybu ponechat, pokud je v rozsahu pověření k lovu a má lovnou míru. Jinak je povinností odevzdat takový kus obsluze.
  9. Nelze-li úlovek šetrně vyháčkovat, lze po konzultaci s obsluhou montáž odstřihnout. U dravých ryb je vracení takto odstřižených ryb zakázáno.
  10. Pokud není poškození ryby závažné, musí být ryba ihned navrácena do vody kvůli zastavení případného krvácení. S takovými úlovky je zakázáno dále manipulovat, jako vážit, fotit apod.
  11. Platí přísný zákaz kuchání ryb v celém areálu Sudkovského rybníka a jeho blízkém okolí.
 17. Vstup na pozemky

  1. Je zakázáno vstupovat na okolní soukromé a firemní pozemky.
  2. V areálu pro sportovní rybolov Sudkov se smí nacházet pouze lovící s platným povolením k lovu. Případný doprovod je lovící povinen nahlásit obsluze!
  3. Je přísně zakázáno vhazovat jakékoliv předměty na okolní pozemky. Majitelé okolních pozemků mají oprávnění podat podnět obsluze k odebrání pověření za porušení tohoto zákazu.
  4. Vstup na ostrovy je zakázán
 18. Oprávnění provozovatele

  1. Provozovatel je oprávněn za opakované nebo hrubé porušení pravidel tohoto rybářského řádu zakázat další lov lovícímu a to bez nároku na vrácení finanční částky za pověření a vratnou zálohu.
  2. Posouzení závažnosti porušování pravidel je na provozovateli nebo obsluze, případně rybářské stráži.
  3. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu lovných míst, povinného vybavení k lovu a dodržování lovné techniky.
  4. Vyžádá-li si provozovatel namátkově ke kontrole obsahové části zavazadel, batohů aj., je lovící povinen takovému požadavku vyhovět.
  5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje lovícího v rozsahu uvedeném v článku: Souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s ustanovením evropského parlamentu a slouží výhradně pro potřeby provozovatele a potřeby kontroly při dodržování rybářského řádu.
  6. Areál sportovního rybolovu Sudkov je střežen kamerami a foto pastmi. Uživatelé areálu souhlasí s monitorováním jejich činnosti. Veškeré získané obrazové a zvukové záznamy slouží výhradně pro potřebu provozovatele v souvislosti s dohledem na dodržování rybářského řádu. Při vážném porušení rybářského řádu je provozovatel oprávněn poskytnout tyto materiály zákonné složce k dalšímu řízení.
  7. Provozovatel je oprávněn omezit nebo blokovat služby uživateli tohoto webu a facebooku, za nevhodné chování. Např. za nevhodné příspěvky, nepravdivé, či neúplné informace, tapetování, příspěvky mimo téma, používání nevhodných emotikon.
 19. Rezervační systém

  1. Rezervační systém je určen k rezervování lovného místa na určitý časový interval.
  2. Rezervaci lze provést online nebo telefonicky. Při rezervaci online je nutné uvést telefonický kontakt, který je uživatelem běžně užíván.
  3. Časové intervaly rezervací 07.00 - 19.00 a 19.00 - 07.00 hodin je nutno dodržovat.
  4. Vydané časové pověření k lovu je vázáno na časový interval Vaší rezervace.
  5. Provozovatel je oprávněn telefonicky ověřit veškeré rezervace zadané online. Pokud nedojde k potvrzení rezervace uživatelem, bude rezervace zrušena. Stejně tak, pokud se nelze opakovaně spojit s uživatelem pomocí telefonního čísla uvedeného u rezervace.
 20. Ostatní ustanovení

  1. Přísný zákaz vjezdu a parkování na lovných místech motorovými vozidly. Výjimku tvoří ZTP nebo jednostopá vozidla, která je možno na lovné místo dotlačit.
  2. Parkování vozidel je povoleno pouze na předem určených místech, která jsou součástí pozemku. Možnosti parkování případně konzultujte s obsluhou nebo provozovatelem.
  3. Rozdělávání ohňů je přísně zakázáno. Toto ustanovení se nevztahuje na grily, vařiče a podobná vybavení.
  4. Zákaz vnadění krví, nevařenou kukuřicí, nevhodným krmivem pro ryby nebo krmivem, které zhoršuje kvalitu vody.
  5. Možnost umístění vlastní bójky. Pouze v sektorech, které jsou předmětem rezervačního systému.
 21. Brigády

  1. Oficiální brigády jsou uváděny s předstihem na tomto portále v sekci Novinky. Vykonané brigádnické hodiny lze odečíst od ceny pověření. Maximální odečet za kalendářní rok je 16 hodin. Orientačně se odečítá 100 Kč za každou vykonanou brigádnickou hodinu.
  2. Účast na brigádách je dobrovolná a vykonává se na vlastní nebezpečí. Vykonavatel brigády je povinen dodržovat bezpečnost práce a používat ochranné prostředky.
 22. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Výdej pověření, jeho zpracování a úkony s tím spojené se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb
 23. Výjimky

  1. Provozovatel je oprávněn povolit výjimky v rybářském řádu např. při pořádání závodů apod.