Zpracování osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl
provozovateli:

Jaroslav Brachtl Reklamní činnost a marketing Měník 19 783 21 Bílá Lhota IČ: 76062775

(dále jen „provozovatel")

Webový portál: https://myfish.cz, https://rybniksudkov.cz

1. Uživatel bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Provozovatel zpracovává od okamžiku, kdy uživatel požádá o registraci nebo vydání věcné výhry, o uživateli tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doklady související se smlouvou (dále jen „osobní údaje").

4. V případě, že by se uživatel domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může: • požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, • požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li provozovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů uživatele může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Uživatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 5 let od poskytnutí souhlasu prodávajícímu.