Vyznačení lovných sektorů


Situační mapy lovných sektorů

Žádáme rybáře o dodržení vyznačených sektorů. Mimo vyznačený sektor, který máte sjednaný, nelze nahazovat, zavážet, umisťovat bójky, trhačky, zajíždět s člunem aj. Vyháčkování úlovku z vázky je povoleno i mimo vyznačený sektor. S tímto záměrem seznamte lovící, kterých se to týká.

U lovných míst, které nejsou předmětem rezervace, lovící využívá prostor kolmo ke svému lovnému místu. Tam kde je to sporné, dohodne se s lovícími vedle sebe. Mimo rezervační místa nelze používat vlastní člun, bójky, zavážecí lodičky. Výjimku tvoří lov sumců, vyháčkování úlovku z vázky, dohoda s provozovatelem.

Lovné sektory č. 0 - 4

Mapa sektorů 0-4

Zdroj mapy.cz

Lovné sektory č. 8 - 10

Mapa sektorů 8-10

Zdroj mapy.cz

Lovný sektor č. 11

Mapa sektoru 11

Zdroj mapy.cz

Lovný sektor č. 20

Mapa sektoru 20

Zdroj mapy.cz