Rybářské závody - Sudkovská 50 - 2. závod

Sudkovská 50 - 2. závod

Srdečně Vás zveme na rybářské závody týmů v lovu kaprovité ryby, které se konají 16 - 18. září 2022. Celková délka závodů je 50 hodin.

Základní informace závodu

Datum konání závodů: 16 - 18. září 2022
Místo konání: Sudkovský rybník
Cena startovného: 7 000 Kč
Počet potvrzených týmů (2 + 1): 16/18
Nepotvrzených přihlášek: 7
Prezentace závodníků: 16. 09. 2022 - 7.30 - 8.15 hodin
Losování míst: 8.15 - 8.30
Start závodu: 16. 09. 2022 - 10.00 hodin
Konec závodu: 18. 09. 2022 - 12.00 hodin
Vyhlášení výsledků: 18. 09. 2022 - 13.00 - 14.00 hodin
Registrace: Elektronická registrace nebo osobně v Sudkově, případně telefonicky nebo emailem, viz kontakty.
Plakát: Z D E
Soupis závodníků: Startovní listina Jídelní lístek: Soupis jídel pro závodníky
Přihlášky:
  • V otevírací dobu přímo v Sudkově na hrázi a to do 15. 09. 2021. Nutná úhrada na místě - 7 000 Kč.
  • Elektronicky na webu. Bude k dispozici od 01. 05. 2022, platba kartou nebo převodem, QR kódem
  • V den zahájení závodu od 7.30 - 8.30 hodin. Platba v hotovosti - bez garance účasti (dle počtu).

Ceny

1. místo - 2x pohár + 24.000 Kč v hotovosti
2. místo - 2x pohár + 16.000 Kč v hotovosti
3. místo - 2x pohár + 12.000 Kč v hotovosti

V případě účasti 15-ti týmů a více

Za každý tým navíc nad 15 se poukazy navyšují dle údajů v závorce, tj. (16. týmů, 17. týmů, 18. týmů). Poukazy bude možné čerpat v rybářských potřebách Milo Loštice. Po dohodě u vybraného prodejce rybářškých potřeb. Lze požádat i o vyplacení částky ve výši 70% uvedených hodnot poukazů.

4. místo - poukaz v hodnotě 4.000 Kč - (5.000 Kč, 6.000 Kč, 7.000 Kč)
5. místo - poukaz v hodnotě 2.000 - (2.800 Kč, 3.600 Kč, 4.200 Kč)
6. místo - poukaz v hodnotě 1.000 - (1.500 Kč, 2.000 Kč, 2.500 Kč)

Propozice závodu

Přihlášky:

Přihlásit se lze elektronicky a to zakoupením starovného z ceníku, případně telefonicky.:+420 774 826 650 nebo osobně u obsluhy rybníka v otevírací době. Nutné uvést jméno týmu a platné telefonní číslo. Na základě platně vyplněné přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 7.000 Kč. V případě, že do 14 dnů od data přihlášení, nebude uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto dalším týmům. Maximální počet soutěžních týmů je 18.

Losování:

Losuje se formou tažení čísel z boxu ve dvou kolech. V prvním kole se losuje pořadí ve kterém se následně losují lovné sektory.

Závod:

Závod probíhá způsobem CHYŤ A PUSŤ. Povolen pouze lov na položenou. Soutěží dvoučlenná družstva, která loví celkem na 4 pruty. Každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem na průběžné sestavě (povolená pouze taková montáž, aby v případě jejího utržení došlo k uvolnění použité zátěže). Povinnost používat Back leady! Je povolen pomocný člen týmu navíc, tedy 2 + 1, který smí obsluhovat pruty, zajišťovat občerstvení atd. Nástraha musí být umístěna mimo háček. Zákaz používání všech druhů krmítek! Feederové pruty jsou zakázané! Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole!

Povinné vybavení

Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm, polstrovanou podložku pod ryby VANIČKU nebo KOLÉBKU, minimálně TŘI EKO SAKY o minimální velikosti 120x80 cm! K případnému uchovávání bodovaných kaprů (v každém saku může být maximálně po dvou kaprech podle velikosti), vyprošťovačem háčků a desinfekcí k ošetření vpichu po háčku. Každý ulovený kapr musí být před puštěním zpět do vody řádně ošetřen. PŘÍSNÝ ZÁKAZ VEZÍRKŮ, MALÉHO PODBĚRÁKU A PODLOŽKY BEZ BOČNIC.
Odkazy na eko saky.
Eko sak - nasoutoku.cz
Eko sak - nasoutoku.cz
eko saky

Na co lze chytat

Nesmí se chytat ani krmit na živočišné nástrahy (žížaly, červy atd..), dále je zakázán methodmix! Před startem závodu proběhne kontrola kvality a hmotnosti krmení. Krmení omezeno (dohromady maximálně 20 kg na celý závod). Krmit se může: boilies, pelety, partikl POUZE ŘEPKA! Nástrahy: BOILIES, PELETY, OBALOVAČKY, BOOSTERY A DIPY. Minimální velikost nástrahy je 10mm!

Zakrmování

Raketa, spomb, vrhací tyč (kobra), PVA materiál, vnadící košíček a prak. Členové teamu mohou krmit jen ze svého sektoru! Krmení povoleno po celou dobu závodu. Nesmí se použít čluny, zavážecí loďky, echoloty a sonary.

Mapování dna

Povolené pouze MARKEREM a to pouze první hodinu po započetí závodu, poté se již nesmí použít!

Bodování a vážení úlovků:

Bodovanou rybou je kapr a amur (spodní míra bodované ryby je stanovena na 60 cm). Zapisuje se váha úlovku s tolerancí +-10 gr. Váhy úlovků se sčítají a výsledná hodnota bude po skončení závodu použita k vyhodnocení celkového pořadí. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více týmů, rozhoduje nejtěžší ryba. Ryby váží rozhodčí spolu s minimálně jedním členem družstva. Její váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů, elektronického sumáře a stvrdí svými podpisy. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí zpět do vody.

Mapa lovných sektorů:

Hranice lovných sektorů jsou přibližné. Mohou se v reále drobně lišit. Lovné sektory

Opouštění lovných sektorů

Opouštět lovné sektory je možné za účlem občerstvení, WC nebo v nutných případech po dohodě s rozhočím. Návštěvy nejsou na lovných místech povoleny! K návštěvám je vyhrazené místo u obsluhy rybníka. Opustit rybník v průběhu závodu lze jen ve výjímečném případě po předchozí konzultaci s hlavním rozhodčím.

Závěrečné ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla a výši cen dle počtu obsazenosti závodů. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Povinností přihlášeného závodníka je uhradit plné startovné v termínu, který je stanoven výše.

Zruší-li účastník registraci po 1. září 2022, nemá takový účastník na vrácení startovného. Toto bude v plné výši použito na náhradu nákladů vzniklých absencí, jako paušální náhrada. Může být navráceno v případě, že za sebe najde náhradního závodníka (tým). Pokud bude po prezentaci některý závodník přistižen, že v areálu závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, rušení nočního klidu, atd.) bude závodník bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.

Povinnost závodníka je šetrně zacházet s úlovkem!

Prohlášení

Účastí v závodu dávají účastníci souhlas se zpracováním osobních údajů a zveřejněním jejich jmen a jména týmu ve startovní listině. Prohlašují také, že startují na vlastní nebezpečí a byli řádně seznámeni s pravidly závodu a systémem losování. Dále dávají souhlas k pořizování obrazových a zvukových záznamů, které je možné publikovat jménem pořádajícího subjektu na webu rybniksudkov.cz nebo Facebook profilu Rybník Sudkov - Sportovní rybolov. Startovní listina je k dispozici jak tištěné formě, tak v elektronické na webu www.rybniksudkov.cz. Nakládání s obsobnímí údaji se řídí: Zákonem č. 101/2000 Sb Účast v závodu je na vlastní nebezpečí.