Novinky - Sudkovský rybník


27. 03. 2024

Až do odvolání povolen lov sumce od od 1. března do 30. listopadu. Přičemž v doobě od 1. 3. - 1. 6 nelze použít techniku lovu vláčením.

04. 05. 2023

S účinností od 4. 5. 2023 bude do rybářského řádu platného pro Rybník Sudkov - Sportovní rybolov přidána povinnost lovícího zabezpečit své montáže tak, aby nedošlo k poranění osob, zvířat a ptactva. Nelze ponechávat ani položené pruty s visící montáží nad zemí bez dostatečného dohledu v době kdy, prut není využit k lovu.

31. 05. 2022

Byla vytvořena nová pravidla pro rezervační systém viz. Rezervační kalednář

1. 11. 2021

Změna ceny ročního členství na 1500 Kč

30. 10. 2021

Vysazeno 10 ks trofejní kapr 7 - 12 kg.

15. 10. 2021

Vysazeno 400 kg kapr výběr.

21. 09. 2021

Vysazeno 30 ks jesetera 60 - 80 cm.

15. 09. 2021

Na rybníku Lechovice byla k tomuto datu ukončena platnost všech pověření k lovu. Důvodem je přechod vodní plochy na nového majitele.

Doživotní zákaz lovu

Dne 11. 09. 2021 bylo nahlášeno neoprávněné ponechání úlovku. Celkem třem osobám bylo odebráno pověření k lovu. Dále jim je trvale znemožněn lov na Sudkovském rybníku.

Sudkovský kapr - rybářské závody

Dne 2. 10. 2021 proběhnou na Sudkovském rybníku rybářské závody jednotlivců v lovu kaprů a amurů.

17. 08. 2021

Zahájen příjem nových žádostí o pověření na rok 2022. Týká se prozatím pouze nově příchozích! Ti, kteří vlastní roční pověření na rok 2021 žádají až po odevzdání starého pověření. Žádosti zde. V roce 2022 bude přijato cca 30 nových členů.

17. 08. 2021

Spuštěna soutěž Kapraři vs Sumcaři, více info na Soutěže

28. 07. 2021

Vysazeno 500 kg Amurský lysec 4 kg+.

20. 07. 2021

Zahájen online prodej dárkových poukazů. Lze věnovat jako dar, který slouží k čerpání prostředků k nákupu služeb na rybníku Sudkov. Zakoupit lze zde: Dárkové poukazy

16. 07. 2021

Vysazeno 500 kg Litomyšlský kapr 1,5 kg I. třída.

14. 07. 2021

Spuštěn systém objednávek pověření online. Dostupné pouze pro časová pověření. V ceníku postačí vybrat typ časového pověření k lovu, vložit do košíku a objednat. Lze objednat více pověření najednou.

03. 06. 2021

Lov dravců je nyní umožněn i držiteli časového pověření se službou dravci za předpokladu, že osoba vlastní platný státní rybářský lístek.

31. 05. 2021

Přidána nová pravidla do rybářského řádu týkající se zavážení.

30. 05. 2021

Vysazeno 6 ks jesetera od 100 - 130 cm

28. 05. 2021

Upravena otevírací doba viz. kontakt. V pondělí a úterý prodej pověření po telefonické dohodě.

21. 05. 2021

Doplněn rybářský řád o Ponechání si úlovku.

04. 05. 2021

Sudkovský rybník - vysazeno 3000 ks štika plůdek.

03. 05. 2021

Došlo k přečíslování rezervačních a zavážecích lových míst v mapě. Číslování míst je vzestupně ve směru hodinových ručiček.

27. 04. 2021

Úprava rybářského řádu:

  • Je zakázáno fotit ryby nad obyčejnou podložkou! Fotit ryby v rukou lze pouze nad polstrovanou vaničkou!
  • Časové pověření k lovu - úprava horní míry kapra pro ponechání úlovku na 55 cm. Ročních pověření se tato změna netýká.

25. 04. 2021

Vysazeno 16 ks trofejního kapra 6 - 12 kg

21. 04. 2021

Vysazeno 10 ks trofejního kapra.

Spuštěna soutěž - První úlovky

Zašlete fotografie prvních úlovků ze Sudkova na email info@myfish.cz. Koncem května 2021 bude vylosován výherce, který obdrží cenu dle výběru v hodnotě 500Kč. Informace zde: Soutěž První úlovky

08. 04. 2021 - Upravena otevírací doba

Provedena úprava otevírací doby pro výdej denních pověření k lovu. Pověření lze zakoupit předem v otevírací době. V době lovu lze provést jeho aktivaci telefonicky nebo přes webové stránky. Doba lovu se nijak nemění.

Omezení otevírací doby a rybolovu 2. 4. 2021

Dne 02. 04. 2021 bude obslužný objekt pro veřejnost uzavřen a prodej denních pověření nebude probíhat. Důvodem omezení je výlov sádek a dovoz obsádky. Držitele ročních pověření se omezení rybolovu netýká!

Zarybnění jaro 2021

Dne 02. 04. 2021 proběhne dovoz části rybí obsádky kapra, amura, štiky. Bude vysazeno cca 20 q kapra I. třída a kapr výběr nad 2,5 kg. Další osazení probědhne během měsíce dubna.

Přesun opravy hráze na podzim 2021

Plánovaná oprava hráze se přesouvá na podzim 2021. Provede se společně s opravou náhonu. Přesnější termín bude včas zveřejněn.

Oprava hráze duben 2021

V době mezi 5. 4 - 18. 4. 2021 je naplánována oprava části hráze u hřiště, kdy dojde k částečnému upuštění rybníka a snížení vodní hladiny. Přesný termín bude včas sdělen a uveden zde v novinkách. Celkové práce by neměly odstavit vodní plochu na více jak týden.

Výdej pověření v Sudkově

Pro Sudkov a okolní obce byl zahájen výdej ročních pověření u p. Pospíšlila na adrese Sudkov 244. Výdej bude probíhat vždy mezi 16.00 - 18.00 hodinou, po předchozí telefonické dohodě. Tel.: 731 875 437.

Nachystejte si prosím cílovou částku pokud možno přesně!

Brigáda na úklid větví 27. 2. 2021

Poděkování všem, kteří se účastnili sobotní brigády na prořezávku porostu dne 20. 2. 2021. Účastnilo se celkem 18 lidí. Další brigáda na úklid větví proběhne 27. 2. 2021. Zájemci se mohou nahlásit u p. Pospíšila na tel.: 731 875 437. Platí stejné podmínky jako u první brigády. Každou hodinu práce lze odečíst od ceny pověření.

Úprava doby lovu, zvýhodnění držitelů s ročním pověřením

16. 2. 2021 provedena dodatečná úprava doby lovu. Došlo k zvýhodnění držitelů s ročním pověřením k lovu. Pro držitele denního nebo-li časového pověření platí běžně doba lovu pouze od 07.00 - 19.00 hodin. Výjimku tvoří měsíce červen - září, kdy je povolen lov 24 hodin. Změna byla rovněž zanesena do rybářského řádu.

Sudkovský rybník brigáda 20. 2. 2021

Dne 20. 2. 2021 v 8.00 hodin proběhne brigáda na prořezávku lovných míst břehu u náhonu. Brigádu organizuje p. Pospíšil ze Sudkova. Případní zájemci volejte přímo jemu na tel.: 731 875 437. Počet brigádníků omezen na cca 10 - 12. Odpracované hodiny lze odečíst od ceny ročních pověření. Případně lze využít k vydání časových pověření. Počítáno 100 kč/hod. Délka brigády cca 4 - 6 hodin.

Možnost zasílání ročních pověření poštou!

Za současné situace s COVID-19 nabízíme možnost zasílání ročních pověření poštou na dobírku. Lze se domluvit s více zájemci a odeslat hromadně jednou obálkou na určenou adresu. Pokud máte zájem o odeslání pověření poštou, kontaktujte nás emailem info@myfish.cz nebo telefonicky na 774826650. Předem si však nakonfigurujte pověření a služby. Poté postačí nahlásit ID pověření a my zajistíme odeslání poštou zdarma.

Jak objednat roční pověření?

Více informací viz.: Informace a způsoby objednávky ročního pověření

Žádosti o roční pověření na rok 2021

Žádosti o roční pověření na Sudkovský rybník pro rok 2021 uzavíráme koncem února 2021. Bez platné žádosti lze roční pověření získat pouze pokud bude uhrazen členský vstupní poplatek a nebude překročen limit pro vydání ročních pověření k lovu. Žádost proto podejte včas zde: Žádost o vydání pověření k lovu

Prodej ročních pověření 2021

Prodej ročních pověření k lovu na rok 2021 bude zahájen ihned po skončení řízení o zrušení revíru. Pravděpodobně v průběhu února 2021. Počet ročních pověření bude omezen, proto doporučujeme všem zájemcům vyplnit předběžnou žádost o vydání pověření zde: Žádost o vydání pověření k lovu