Novinky - Sudkovský rybník


Úprava doby lovu, zvýhodnění držitelů s ročním pověřením

16. 2. 2021 provedena dodatečná úprava doby lovu. Došlo k zvýhodnění držitelů s ročním pověřením k lovu. Pro držitele denního nebo-li časového pověření platí běžně doba lovu pouze od 07.00 - 19.00 hodin. Výjimku tvoří měsíce červen - září, kdy je povolen lov 24 hodin. Změna byla rovněž zanesena do rybářského řádu.

Sudkovský rybník brigáda 20. 2. 2021

Dne 20. 2. 2021 v 8.00 hodin proběhne brigáda na prořezávku lovných míst břehu u náhonu. Brigádu organizuje p. Pospíšil ze Sudkova. Případní zájemci volejte přímo jemu na tel.: 731 875 437. Počet brigádníků omezen na cca 10 - 12. Odpracované hodiny lze odečíst od ceny ročních pověření. Případně lze využít k vydání časových pověření. Počítáno 100 kč/hod. Délka brigády cca 4 - 6 hodin.

Možnost zasílání ročních pověření poštou!

Za současné situace s COVID-19 nabízíme možnost zasílání ročních pověření poštou na dobírku. Lze se domluvit s více zájemci a odeslat hromadně jednou obálkou na určenou adresu. Pokud máte zájem o odeslání pověření poštou, kontaktujte nás emailem info@myfish.cz nebo telefonicky na 774826650. Předem si však nakonfigurujte pověření a služby. Poté postačí nahlásit ID pověření a my zajistíme odeslání poštou zdarma.

Jak objednat roční pověření?

Více informací viz.: Informace a způsoby objednávky ročního pověření

Žádosti o roční pověření na rok 2021

Žádosti o roční pověření na Sudkovský rybník pro rok 2021 uzavíráme koncem února 2021. Bez platné žádosti lze roční pověření získat pouze pokud bude uhrazen členský vstupní poplatek a nebude překročen limit pro vydání ročních pověření k lovu. Žádost proto podejte včas zde: Žádost o vydání pověření k lovu

Prodej ročních pověření 2021

Prodej ročních pověření k lovu na rok 2021 bude zahájen ihned po skončení řízení o zrušení revíru. Pravděpodobně v průběhu února 2021. Počet ročních pověření bude omezen, proto doporučujeme všem zájemcům vyplnit předběžnou žádost o vydání pověření zde: Žádost o vydání pověření k lovu