Jak objednat roční pověřeni Sudkovský rybník

Způsoby objednávek ročních pověření

1. Písemná objednávka

Vytiskněte si formulář pro podání objednávky ročního pověřeni. Čitelně vyplňte předtištěné údaje a označte služby, které požadujete. Poté zašlete na adresu Jaroslav Brachtl, Měník 19 783 21 Bílá Lhota nebo osobně doručte na obslužné stanoviště. Po dohodě je možné předat pověřené osobě, kterou stanovíme dodatečně. Objednávky lze zasílat hromadně pro více osob. Objednávka je závazná a ihned po jejím zpracování a vydání pověření k lovu obdrží žadatel SMS zprávu na mobilní telefon, který uvedl v žádosti. Pokud bude uvedená pevná linka, SMS informace nebude doručena.

Nevýhody:
- výslednou cenu pověření si musíte ručně spočítat
- nutno zasílat nebo předávat ke zpracování osobně
- doba zpracování se prodlouží o dobu doručování

2. Elektronická objednávka

Systém elektronické objednávky bude dokončen nejpozději 3. 2. 2021. V podstatě lze již nyní v systému provést registraci, přihlášení a konfiguraci pověření. Po přihlášení postačí kliknout na Ceník a zde si vybrat typ pověření, které odpovídá Vašemu stavu. Otevře se Vám vlastní konfigurace pověření. Vyplníte vstupní údaje a poté navolíte formou ikon požadované služby. Výsledná cena se automaticky přepočítává. K dokončení objednávky musí systém hlásit správně vyplněné pověření. Poté postačí odeslat objednávku. K odeslání objednávky se musí zobrazit ikona "Odeslat objednávku".

Výhody:
+ výslednou cenu vidíte okamžitě
+ odešlete jedním kliknutím + rychlejší zpracování

Nevýhody:
- nutná základní znalost práce na PC

3. Vydání a úhrada pověření

Pověření zpracujeme dle zaslaných údajů obratem. Zpravidla do 1 - 5 pracovních dnů. Jakmile obdržíte SMS o vydání pověření, bude následující den připraveno k předání. Předání proběhne na základně uhrazené částky a ověření osobních údajů. Bez dokladu totožnosti nelze údaje ověřit a pověření vydat. V letošním roce 2021 prosím respektujte omezené možnosti obslužného objektu. Předávání zde závisí na distribuci el. energie, která se aktivně řeší.