Rybník Sudkov - Sportovní rybolov

Zrušení rybářského revíru Desná 1A č. 471 027

K datu 1. 1. 2021 bude na Rybníku Sudkov zahájeno řízení o zrušení rybářského revíru Desná 1A 471 027 a revír bude dále provozován jako soukromý rybářský revír s vlastním rybářským řádem.

Důvod změny

Přechod na soukromý rybářský revír přinese na Sudkovský rybník finační prostředky, které bude možné investovat do celkových oprav břehů, ostrovů hráze aj. Po vyjmutí Sudkovksého rybníka z revíru ČRS se nebude muset rybí obsádka řídit dekretem MZE a bude možné tuto vodní plochu zarybnit mnohem kvalitněji.

Výkon rybářského práva

Od tohoto data již nebude možné provádět na Sudkově výkon rybářského práva tak jako v minulosti a povolenky ČRS zde nebudou platit. Oprávnění k rybolovu však může získat prakticky každý kdo si zakoupí buď členskou povolenku nebo některou z časových povolenek a dodrží podmínky stanovené Rybářský řádem pro Rybník Sudkov. Věříme, že tato změna bude u většiny z Vás chápána jako přínos.

Plán zarybnění a opravy

Hlavním našim cílem bude kvalitní zarybnění Sudkova především kaprem, amurem, candátem, příp. jeseterem. Dalším zájmem bude udržitelnost trofejních kusů pro zážitek z rybolovu. Každý rok budou vyčleněny finanční prostředky na opravy vodní plochy, které budou konzultovány se stávajícími majiteli.

Anketa a Diskusní fórum

Rádi bychom znali Váš názor k dané problematice, který zohledníme při nastavení služeb a jejich cen. K tomuto účelu jsme sputili krátkou anketu s několika důležitými body. Hlasy přihlášených členů v anketě mají větší váhu. Mimo anketu lze využít diskusní fórum, kde je nutná krátká registrace založená pouze na e-mailové adrese a Nicku/Jménu uživatele. Případně lze využít přihlášení pomocí Facebook účtu.

Rybník Sudkov Rybník Sudkov